Urodził się: 6 czerwca 1886 roku (niedziela) w Pustowójtach

                         (par. i gm. Ułanów, pow. lityński)

Rodzice:

- Piotr Rostropowicz (?)

- Maria Pawska (?-1937)

 

Rodzeństwo: ()

- Wacław (1884-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Piotra i Marii.