Urodził się: 6 czerwca 1886 roku (niedziela) w Pustowójtach

                         (par. i gm. Ułanów, pow. lityński)

Rodzice:

- Piotr Rostropowicz (1850-1914)

- Maria Pawska (1863-1937)

 

Rodzeństwo: ()

- Wacław (1884-?)

- Kazimierz (1885-1943)

- Józef (1892-1975)

- Zofia (1892-?)

- Antoni (1894-1939)

- Stanisława (1901-?)

- Jadwiga (1901-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Piotra i Marii.