Urodził się: 18 września 1814 roku (niedziela) w Dubienkach

                          (par. Sobakińce, pow. lidzki)

Rodzice:

- Jan Rostropowicz (?)

- Katarzyna (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Michał (1772-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i Katarzyny.