Urodził się: 1 czerwca 1811 roku (sobota) w Rózanach

                         (par. i gm. Różana, pow. słonimski)

Rodzice:

- Szymon Rostropowicz (?)

- Krystyna (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Szymona i Krystyny.