Urodził się: w

 

Rodzice:

- Rostropowicz (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

Podstoli oszmiański 1690 roku.

Dziedzic wsi Piotrowszczyzna na Podlasiu.