Urodziła się: ok. 1857 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Hannibal Władysław Rostropowicz (1829-1908)

- Florentyna Bronisława Sztek (1833-1915)

 

Rodzeństwo: (8)

- Witold Wojciech (1858-1913)

- Kazimierz Gedymin (1859-1903)

- Jadwiga (1861-1881)

- Irena Bolesława (1862-1942)

- Wanda Mieczysława (1863-1917)

- Władyław Kiejstut (1866-1937)

- Olgierd Mieczysław (1866-1891)

- Bolesław Hannibal (1868-1923)

 

Mąż: (2)

1. Wiktor Ignacy Shürr (1850-?) [1]

 

Ślub: 15 stycznia 1876 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Edward (1884-1904) [2]

 

2. Stanisław Glezmer (?)

 

Ślub:

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 24 grudnia 1929 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim  

                           kw. 2. rząd VI. p. 17,18,19

 

Pierworodne dziecko Hannibala i Florentyny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1876, 15 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1876, strona 3, numer aktu 5


                                                             Działo się w Warszawie w Parafii Św. Aleksandra

                                                             dnia trzeciego / piętnastego Stycznia tysiąc

                                                             osiemset siedemdziesiątego szóstego roku

                                                             w czwartek o godzinie szóstej wieczorem. —

Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Gustawa Hrabiego Lubieńskiego Ziemianina liczącego lat dwadzieścia pięć i Aleksandra Shürr Ziemianina liczącego lat dwadzieścia sześć, pierwszego w Warszawie, a drugiego we wsi Stelągi powiatu Ostrołęckiego zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Wiktorem Ignacym Schürr, Dyrektorem Guzowskich Zakładów Fabrycznych, kawalerem liczącym lat dwadzieścia pięć, urodzonym w Warszawie, synem w Warszawie przebywających Augusta Ziemianina i Julii z Linowskich małżonków Schürr, zamieszkałych w Parafii Wiskitki powiatu Błońskiego. — i Haliną Gabrielą Józefą (trzech imion) Rostropowicz, panną przy rodzicach pozostającą liczącą lat osiemnaście, urodzoną w Warszawie, córką w Warszawie przebywających Hannibala Ziemianina i Florentyny z domu Sztek małżonków Rostropowicz, zamieszkałą w Warszawie w tutejszej Parafii pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym lit. t. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź, wygłoszona w obu wyżej wskazanych Parafiach dnia drugiego Stycznia bieżącego roku, od dwóch zapowiedzi nastąpiła Dyspensa od Generalnej Konsystorii Warszawskiej Archidiecezji dnia trzydziestego Grudnia / jedenastego Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego / szóstego roku pod numerem pięćdziesiątym drugim. Nowozaślubieni oświadczyli, iż zawarli umowę przedślubną przed Rejentem Kancelarii Ziemskiej w Warszawie Włodzimierzem Kretkowskim. — Pozwolenie obecnego osobiście przy zawarciu związku małżeńskiego ojca nowozaślubionej nastąpiło ustnie. Obrzędu religijnego dopełnił Proboszcz Parafii Kamienna ksiądz Józef Wiktorski w obecności tutejszego Administratora księdza Ksawerego Rogowskiego. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, Nowożeńców i świadków podpisany został. —


(-) Za Proboszcza Ksiądz Ksawery Rogowski

(-) Wiktor Shürr (-) Halina Rostropowicz

(-) Gustaw Hr. Lubieński (-) Aleks. Shürr (-) Hannibal Rostropowicz

 

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1929, 27 grudnia (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1929, strona 656, numer aktu 653

 

Działo się w Warszawie w Kancelarji Parafii Św. Aleksandra, dnia dwudziestego siódmego grudnia tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego roku, o godzinie jedenastej rano. Stawili się: Stanisław Górecki, hamdlowiec i Stanisław Wojciechowski, woźny, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że dnia dwudziestego czwartego grudnia roku bieżącego, o godzinie ósmej minut pięćdziesiąt rano, w Warszawie przy ulicy Wiejskiej pod numerem tysiąć siedemset dwudziestym szóstym lit. D, umarła Halina Γ Glezmer wdowa, przy bracie, licząca lat E sześćdziesiąt cztery, urodzina w Warszawie, córka Hanibala i Florentyny ze Szteków, małżonów Rostropiwicz. Po przekonanu sie o śmierci Haliny F Glezner, akt niniejszy po odczytaniu przez Nas i Stawających podpisany został.  Γ Gabriela Józefa F Gabrieli Józefy

E 2 wyrazy podkreślone bez znaczenia powinno być siedemdziesiąt dwa.

      (-) Stanisław Górecki            (-) S. Wojciechowski

                                                 (-) Kś. nieczytenie

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 79/1851 Parafia Łanięta,

[2] - akt zgonu nr 29/1904 Parafia w Mikołajewie,

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,