Urodził się: 1827 roku w Paczynie

                         (par. i gm. Paczyna, pow. gostyniński)

Rodzice:

- Aleksander Rewerski (1791-?)

- Franciszka Orłowska (1798-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Jan Ewangelista (1818-?)

- Kunegunda (1822-?)

- Ludwik (?)

- Marianna (1832-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Aleksandra i Franciszki.