Urodził się: 21 sierpnia 1927 roku (niedziela) w Zgierzu

 

Rodzice:

- Kazimierz Rewerski (1890-1940)

- Modesta Antonina Liszewska (1894-1968)

 

Rodzeństwo: (2)

- Jerzy Stanisław (1922-?)

- Malina (?)

 

Żona: (2)

1. Janina Antonina Kubsińska (?)

 

    Ślub: 10 czerwca 1957 roku (poniedziałek) w USC

                 Łódź-Śródmieście

                14 lipca 1957 roku (niedziela) w Kościele Parafialnym

                 w Zawierciu

    Dzieci: (1)

    - Maciej (?)

 

2. Anna Dworzańska (1948-2011)

 

    Ślub: (?)

 

    Dzieci: brak

 

Zmarł: 14 maja 2009 roku (czwartek) w Zgierzu

 

Pochowany: 19 maja 2009 roku (wtorek) na Cmentarzu pw.

                           Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

 

Drugie dziecko Kazimierza i Modesty.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    Kościelny

 

 

Rok 1928, 24 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1928, strona , numer 32

 

32 Zgierz Rewerski Janusz Marjan.

Działo się w Zgierzu dwudziestego czwartego Stycznia tysiąć dziewięćset dwudziestego ósmego roku o godzinie osiemnastej. Stawił się Kazimierz Rewerski, Urzędnik w Zgierzu zamiwszkały, lat trzydzieści siedem mający, w obecności świadków: Stanisława Kawczyńskiego obywatela z Proboszczewic i Euzebiusza Milera Urzędnika z Zgierza, obydwu pełnoletnich i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Zgierzu dnia dwudziestego pierwszego sierpnia roku zeszłego o godzinie osiemnastej, z jego małżonki Modesty z Liszewskich, lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Janusz Marjan, a rodzicami jego chrzestnymi byli: Stanisław Kawczyński i Janina Milerowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i podpisany.

                                                                (-) Ks. nieczytelnie        (-) K.Rewerski

 

Na marginesie postawiono pieczątki:

   1. Zawarł(a) związek małżeński z Janiną Antoniną Kubsińską dnia 10 m-c 6

        1957 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi ob. Śródmieście

        Nr 2390/1957 r.

   2. Zawarł(a) związek małżeński z J.A. Kubsińską w kościele parafialnym w

        Zawierciu dnia 14.7.1957 r.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Łódzkiej,