Urodził się: 27 sierpnia 1896 roku (czwartek) w Piotrowicach  

                         (par. Trójca, gm. Zawichost, pow. sandomierski)

Rodzice:

- Julian Maciej Pstruszeński (1845-1904)

- Kazimiera Maria Juścińska (1860-1937)

 

Rodzeństwo: ()

- Zofia Maria (1895-?)

- Maria Eugenia (1897-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Juliana i Kazimiery.

 

Plutonowy 7 Pułku Ułanów Lubelskich odznaczony orderem VIRTUTI MILITARI V Kl. za walkę w latach 1918-1920.