Urodziła się: ok. 1800 roku w Borowicach

                           (par. Mieszewo Murowane, gm. Ramutówko, pow. płocki)

Rodzice:

- Marcin Przybyłowski (?)

- Maryanna Rukald (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Mąż:

- Stanisław Adam Józef Mierzejewski (1788-1850)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (7)

- Konstanty Ignacy (1824-?)

- Florentyna Katarzyna (1827-?)

- Antoni Mikołaj (1829-?)

- Władysław Wawrzyniec (1834-?)

- Ignacy Alexy (1836-?)

- Józef Alexander (1839-?)

- Stanisław Tytus (1841-?)

 

Zmarła: 14 listopada 1855 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Marcina i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1855, 15 listopada (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1855, strona 529, numer 776

 

Działo sie w Warszawie dnia piętnastego Listopada tysiąc Ośmset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie iedenastej rano. Stawili się Konstanty Mierzejewski Obrońca Sądowy i Franciszek Hauschild Kasier Komory pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli iż na dniu wczorajszym o godzinie dwunastej w południe przy ulicy Grzybowej pod Liczbą tysiąc dwadzieścia ieden umarła Maryanna z Przybyłowskich Mierzejewska Wdowa Emerytka lat pięćdziesiat pięć żyjąca urodzona w Borowcach Guberni Płockiej, córka Marcina i Maryanny z Rukaldów Małżonków Przybyłowskich. — przekonawszy się naocznie o zejściu Maryanny z Przybyłowskich Mierzejewskiej — Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. —

(-) Xiądz Marcin Zaruski Administrator Kościoła

 

(-) Konstanty Mierzejewski         (-) Franciszek Hauschild

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,