Urodził się: 5 sierpnia 1821 roku (niedziela) w Dobrej

                         (par. i gm. Dobra, pow. wartski)

Rodzice:

- Jakób Pawłowski (1791-1836)

- Antonina Jabłońska (1795-1848)

 

Rodzeństwo: (6)

- Józef (1823-1854)

- Barbara (1825-1827)

- Teofila (1828-1831)

- Piotr (1831-?)

- Walęty (1834-?)

- Michał (1836-1852)

 

Zmarł: 27 maja 1822 roku (poniedziałek) w Dobrej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Jakóba i Antoniny.