Urodził się: 2 czerwca 1828 roku (poniedziałek) w Dzierzbotkach

                         (par. i gm. Dobra, pow. wartski)

Rodzice:

- Wincenty Pawłowski (1788-?)

- Katarzyna Niewiadomska (1798-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wincentego i Katarzyny.