Urodziła się: 6 maja 1830 roku (czwartek) w Dobrej

                            (par. i gm. Dobra, pow. wartski)

Rodzice:

- Marcin Pawłowski (1803-1884)

- Bregida Olszewska (1811-1885)

 

Rodzeństwo: ()

- Tomasz (1832-1886)

- Jan (1835-1892)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Marcina i Bregidy.