Urodził się: 30 kwietnia 1854 roku (niedziela) w Zakrzynie

                          (par. i gm. Lisków, pow. kaliski)

Rodzice:

- Józef Pawłowski (1817-?)

- Franciszka Dawidowska (1829-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Stanisław (1861-1862)

- Franciszka (1863-?)

 

Zmarł: 2 stycznia 1863 roku (piątek) w Ciminie

               (par. i gm. Dobra, pow. wartski)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Franciszki.