Urodziła się: 24 marca 1853 roku (czwartek) w Stacji Rogów

                            (par. Jażów, gm. Mroga Dolna, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Mateusz Pacho (1818-?)

- Katarzyna Okrasa (1817-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Teofila (1850-1904)

- Pelagia (1856-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Mateusza i Katarzyny.