Urodził się: 22 marca 1851 roku (sobota) w Będkowie

                         (par. i gm. Będków, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Alexander Ozorowski (1824-1852)

- Ewa Juźwicka (1817-1855)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Józefa Jankowska (1864-?)

 

Ślub: 19 września 1887 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Św.

             Katarzyny w Zgierzu

Dzieci: (?)

- Antonina (1887-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w.

 

? dziecko Alexandra i Ewy.