Urodził się: 19 marca 1774 roku (sobota) w Janowie Lubelskim

                         (par. Biała, gm. Janów, pow. janowski, woj. lubelskie)

Rodzice:

- Marcin Ożóg (1727-1806)

- Zofia Kotula (?-1808)

 

Rodzeństwo: ()

- Andrzej (1777-?)

- Marcin (1780-1849)

- Wincenty (1783-1837)

- Błażej (1793-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Marcina i Zofii.