Urodził się: 20 października 1822 roku (niedziela) w Rudzie

                         (par. Biała, gm. Janów, pow. tarnogrodzki, woj. lubelskie)

Rodzice:

- Błażej Ożóg (1793-?)

- Tekla Miel (1797-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1824-?)

- Agnieszka (1827-1831)

- Franciszka (1835-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Błażeja i Tekli.