Urodził się: 22 stycznia 1842 roku (sobota) w Janowie Lubelskim

                        (par. Biała, gm. Janów, pow. tarnogrodzki, woj. lubelskie) 

Rodzice:

- Marcin Ożóg (1780-1849)

- Agnieszka Skubik (1802-1866)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Dominik (1809-1811)

- Antoni (1812-1819)

- Barbara (1817-1818)

- Stanisław (1820-1820)

- Elżbieta (1823-1827)

rodzone: ()

- Tekla (1826-?)

- Maciej (1829-1829)

- Paweł (1830-1832)

- Marianna (1833-?)

- Wincenty (1836-1839)

- Rozalia (1839-1842)

- Marianna (1845-?)

 

Zmarł: 26 października 1844 roku (sobota) w Janowie Lubelskim

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Marcina i Agnieszki.