Urodził się: 23 lipca 1752 roku (niedziela) w Godziszowie

                         (par. Biała, gm. Kawęczyn, pow. janowski, woj. lubelskie)

Rodzice:

- Józef Ożóg (?)

- Agnieszka Łagutka (?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: (4)

- Jakub (1754-?)

- Magdalena (1756-?)

- Zofia (1759-?)

- Paweł (1763-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Zofia (1770-?)

- Marianna (1771-?)

- Apolonia (1774-?)

- Dorota (1778-?)

- Katarzyna (1781-1797)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Agnieszki.