Urodził się: 31 października 1889 roku (czwartek) w Klonowcu                          Szlacheckim (par. Głogowiec, gm. Sójki, pow. kutnowski)

Rodzice:

- Adam Maryan Orzechowski (1861-?)

- Zofia Ewa Wyganowska (1868-1942)

 

Rodzeństwo: ()

- Zofia (?)

- Maria (1892-1956)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?) 1939 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Adama i Zofii.