Urodziła się: 1912 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim 

                            (par. i gm. Ostrowiec, pow. opatowski)

Rodzice:

- Władysław Orłowski (1888-1960)

- Katarzyna Krawczyk (?)

 

Rodzeństwo: (3)

- Maria (?)

- Władysław (?)

- Stanisław (?)

 

Mąż:

- Józef Kosiarz (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (4)

- Tadeusz (?)

- Henryk (?)

- Jadwiga (?)

- Krystyna (?)

 

Zmarła: (?) 1951 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Władysława i Katarzyny.