Urodził się: 4 października 1850 roku (piątek) w Ostrowcu Świętok.

                         (par. i gm. Ostrowiec, pow. opatowski)

Rodzice:

- Walenty Orłowski (1822-?)

- Małgorzata Małagowska (1822-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Marianna (1843-?)

- Franciszek (1846-?)

- Apolonia (1854-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Walentego i Małgorzaty.