Urodził się: 1879 roku w Ostrowcu Św.

                         (par. i gm. Ostrowiec, pow. opatowski)

Rodzice:

- Franciszek Orłowski (1846-1898)

- Maryanna Moskalewicz (1849-?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Władysław (1891-1960)

- Antoni (?)

- Stanisława (1894-?)

- Aleksandra (1896-1988)

 

Żona:

- Aniela Dorociak (?)

 

Ślub: (?) 1902 roku w Kościele pw. Św. Michała

             w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i  Marianny.