Urodził się: 14 lutego 1862 roku (piątek) w Warszawie

                          (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Leon Antoni Ignacy Mrokowski (1837-1887)

- Wiktoria Marianna Czachowska (1838-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Tadeusz Franciszek (1860-?)

- Zofia Jadwiga Maria (1863-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Leona i Wiktorii.