Urodził się: w

 

Rodzice:

- Andrzej Mrokowski (?)

- Anna Trzebińska (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (2)

1. Jadwiga Baranowska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Tadeusz (?)

 

2. Zofia Przyłuska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Andrzeja i Anny.

 

W 1744 burgrabia (zastępca starosty) czarski.

W 1745 roku Sędzia grodzki czerski.

W 1755 roku Miecznik (urzędnik odpowiedzialny za zbrojownie) warszawski.

Poseł ziemi czerskiej na sejm konwokacyjny w 1764 roku.

Konsyliarz (urzędnik departamentu) konfederacji Czarstoryskich.

Dziedzic dóbr Tabule, ktore to w 1760 roku sprzedał Zygmuntowi z Rzeplicza Wojakowskiemu.