Urodził się: listopada 1894 roku w Ozorkowie.

 

Rodzice:

- Bernard Miller (1865-?)

- Julianna Szubert (1868-?)

 

Rodzeństwo: (?)

- Izabela (1893-1897)

- Anna (1897-?)

- Roman (1900-?)

- Cecylia (1906-?)

 

Żona: (?)

- Janina Kazimiera Szypowska (1900-1987)

 

Ślub: 4 czerwca 1922 roku Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

            w Zgierzu.  

Dzieci: (2)

- Zofia (1925-1990)

- Witold Jan (1927-1999)

 

Zmarł: (?) 1966 roku w Zgierzu.

 

Pochowany: na Cmentarzu Św. Józefa i Wawrzyńca w Zgierzu

                           ( kw. 11, rząd I, p. 9/10 )

                          - grobowiec rodzinny.

 

Drugie dziecko Bernarda i Julianny.

 

Oryginalny Akt Chrztu:   ASC

 

 

Rok 1894, grudnia.

Kościół Parafialny Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ozorkowie.

Księga Chrztów, Tom 1894, strona 60, numer 237.

 

Ozorków. Działo się w Ozorkowie

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   Kościelny

 

 

Rok 1922, 14 czerwca.

Kościół Parafialny Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu

Księga Ślubów, Tom 1922, strona 246, numer 80.

 

Ozorków. Miller Euzebjusz i Janina Szypowska

Działo się w mieście Zgierzu dnia czwartego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku o godzinie trzeciej po południu.Wiadomo czyniemy że w obecności świadków Romana Konopskiego lat trzydzieści urzędnika i Wacława Boretti lat trzydzieści geometry zamieszkałych w Zgierzu, w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo między Euzebiuszem Millerem, kawalerem synem Bernarda i Juljanny z Szubertów małżonków Millerów, zamieszkałych w Ozorkowie, tu urodzonym i zamieszkałym kupcem lat dwadzieścia siedem mającym i Janiną Szypowską panną córką Stefana i Germany z Kałuskich małżonków Szypowskich, zamieszkałych w Zgierzu, urodzoną w Warszawie, zamieszkałą przy rodzicach lat dwadzieścia jeden mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w Zgierskim i Ozorkowskim kościołach parafijalnych. Małżonkowie teraz oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawarli. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Kazimierz Świetliński Wikariusz parafji zgierskiej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany został.

 

                                                                   (-) Ks. Skowroński

(-) E. Miller         (-) J. Szypowska

(-) R. Konopski    (-) W.Boretti

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   ASC

 

 

Rok 1966, .

Kościół Parafialny Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu.

Księga Zgonów, Tom 1966, strona , numer .

 

Zgierz