Urodził się: 1 marca 1913 roku (sobota) w Ozorkowie

                         (par. i gm. Ozorków, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Konstanty Miller (1868-?)

- Florentyna Jarocińska (1879-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Eugeniusz (1908-1976)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Konstantego i Florentyny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1913, 23 marca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Józefa w Ozorkowie

Księga Chrztów, Tom z roku 1913, strona 13, numer aktu 51

 

Ozorków Działo się w mieście Ozorkowie dnia dziesiątego/:dwudziestego

                    trzeciego:/ Marca tysiąc dziewięćsetnego trzynastego roku o                     godzinie drugiej popołudniu. Stawił się osobiście Konstanty Miller                     robotnik z Ozorkowa lat czterdzieści cztery mający w obecności

                    Bernarda Millera czterdzieści siedem lata i Aleksandra Millera                     siedemdziesiąt sześć lat mających obywateli z Ozorkowa

                    i przedstawił Nam dziecię płci męskiej, oznajmił, że ono urodziło się                     w Ozorkowie szesnastego Lutego /pierwszego Marca bieżącego roku

                    o godzinie dziesiątej wieczorem z jego małżonki Franciszki

                    z Jarocińskich trzydzieści trzy lata mającej. Dziecięciu temu przy                     Chrzcie Świętym odbytym dzisiaj nadane  został imię Alojzy, a                     chrzestnymi jego byli Bernard Miller i Amelia Miller. Akt ten

                    stawającym i świadkom przeczytany, Nami ojcem i świadkiem                     podpisany, drugi świadek niepiśmienny.

 

                                                                           /-/ Kś.

                                                                               Administrator

 

                      /-/ Konstanty Miller            /-/ B. Miller