Urodził się: 1 marca 1913 roku (sobota) w Ozorkowie

                         (par. i gm. Ozorków, pow. łęczycki)

Rodzice:

- Konstanty Miller (1868-?)

- Florentyna Jarocińska (1879-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Eugeniusz (1908-1976)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Konstantego i Florentyny.