Urodził się: 3 czerwca 1884 roku w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Czesław Konstanty Antoni Mierzejewski (1854-1911)

- Irena Helena Krzywoszewska (1857-1924)

 

Rodzeństwo: (3)

- Henryk (1881-1929)

- Maria (1889-1944)

- Czesław (1896-1963)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Czesława i Ireny.

 

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1884, 5 października (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1884, strona 334, numer aktu 1335

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia dwudziestego trzeciego Wrzesnia / piątego Października tysiąc ośmset osiemdziesiątego czwartego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Czesław Mierzejewski technik lat trzydzieści mający zamieszkały w Warszawie przy ulicy Ciepłej pod numerem tysiąc sto siedemnastym litera b, w obecności Ignacego Grzylewskiego mechanika i Kazimierza Więcławskiego mechanika, obydwóch pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając iż jest ono urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu dnia dwudziestego drugiego Maja / trzeciego Czerwca bieżącego roku o godzinie dziesiatej wieczorem z jego Małżonki Jreny z Krzywoszewskich lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym nadane zostało imię Stefan, a rodzicami jego chrzstnymi byli Franciszek Jezierski i Honorata Dziewulska. Akt ten po przeczytaniu, Г z drugim świadkiem i z Nami podpisany, stawający i pierwszy świadek nie piśmienny, z stawającym, z świadkami i z Nami podpisany został — znak Г określa: podkreślone słowa nie istotne

 

 (-) Kazimierz Więcławski   (-) Czesław Mierzejewski (-) Jgnacy Grzylewski

 

                                                 (-) Ks. Wincenty Michałowski Wikariusz

 

na marginesie aktu napisane jest:

 

W ślad za pismem z Akt Archiwum Sądu Pokoju Miasta Warszawy z dnia 15 października 1910 roku za numerem 1228 odnotowano błąd na podstawie ustalenia Warszawskiego Sądu Okręgowego złożonego dnia 14 grudnia 1909 roku, który ustala wykonanie dnia 26 lipca 1910 roku za numerem 58553 akt, poprawienie w tymże akcie aby do imienia ojca "Czesław" dodać dwa drugie imiona "Konstanty Antoni"

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Henryk Mierzejewski wnuk; 21 czerwca 2011,