Urodził się: 13 października 1821 roku (sobota) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Łukasz Makowski (1795-?)

- Zofia Kielanowicz (1798-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Katarzyna (1819-1837)

- Tomasz (1825-?)

- Anna (1829-1830)

- Mateusz (1831-?)

- Małgorzata (1834-?)

- Kazimierz (1838-?)

- Joanna (1841-?)

- Antonina (1844-?)

 

Zmarł: 1 listopada 1822 roku (piątek) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Łukasza i Zofii.