Urodził się: 11 września 1824 roku (sobota) w Łodzi

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Marcin Makowski (1786-?)

- Katarzyna Czerwińska (1794-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Marcina i Katarzyny.