Urodziła się: 9 grudnia 1857 roku (środa) w Warszawie

 

Rodzice:

- Jan Wilhelm Fryderyk Meylert (1810-1862)

- Amalia Berta Julianna Strohmeyer (1828-1916)

 

Rodzeństwo: ()

- Wilhelm Karol Henryk (1853-1931)

- Henryk Wincenty Aleksander (1854-1909)

- Karol Adolf (1856-?)

- Ludwik August Jan (1861-1944)

 

Mąż:

- Karol Nowodworski (1851-1902) [1]

 

Ślub: 10 lutego 1877 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Trójcy

             Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie

Dzieci: (?) brak

 

Rozwód: 28 listopada 1898 roku (poniedziałek) Akt nr 5968 Sądu

                   Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana Wilhelma i Amali.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 519/1851 Parafia pw. Św. Andrzeja w Warszawie,

      - akt zgonu nr 123/1902 Parafia w Żbikowie,