Urodził się: 9 września 1888 roku () w Warszawie

                         (chrzczony par. Św. Trójcy Ewangelicko-Augsburska)

Rodzice:

- Ludwik August Jan Meylert (1861-1944)

- Romualda Amalia Lenartowicz (1869-1963)

 

Rodzeństwo: ()

- Halina Wincenta (1887-?)

- Ludwik Jan (1894-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Ludwika i Romualdy.