Urodził się: 7 września 1889 roku (sobota) w Marcelinie

                         (par. Tarchomin, gm. Jabłonna, pow. warszawski)

Rodzice:

- Wilhelm Karol Henryk Meylert (1853-1931)

- Zofia Paulina Liedtke (1861-1937)

 

Rodzeństwo: ()

- Witold (1882-1968)

- Zdzisław Teodor (1885-1944)

- Kazimierz (1886-1886)

- Henryk (1888-1888)

 

Zmarł: 7 września 1889 roku (sobota) w Marcelinie

 

Pochowany: na Cmentarzu w Tarchominie

 

? dziecko Wilchelma i Zofii.

 

Dzieciątko żyło zaledwie 5 godziny.