Urodził się: w

 

Rodzice:

- Meylert (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Fryderyk (1772-1807)

- Karol Ludwik (1775-1844)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.