Urodził się: ok. 1802 roku w Oberherchensdorf

                         (pow. Chemitz, kś. Saksonii)

Rodzice:

- Lange (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Karol Gotlieb (1800-1852)

 

Kawaler

 

Zmarł: 26 stycznia 1834 roku (niedziela) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

Czeladnik pończoszniczy.