Urodził się: w Skórznie

 

Rodzice:

- Wojciech Krzyżanowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Katarzyna (?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Jakub (1729-1805)

- Wojciech (1737-1805)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wojciecha i ?.