Urodził się: 20 sierpnia 1861 roku (wtorek) w majątku Brudzyń

                         (par. i gm. Brudzew, pow. turecki) 

Rodzice:

- Józef Piotr Alexy Kożuchowski (1825-1896)

- Ludwika Benigna Wiktoria Rokossowska (1826-1918)

 

Rodzeństwo: (7)

- Zofia Izabella Adamina (1853-?)

- Alexy Piotr (1854-1933)

- Stanisław Jan (1855-1939)

- Adam Józef (1856-1912)

- Antoni (1859-1862)

- Zuzanna (1861-1939)

- Ignacy (1868-1930)

 

Żona: (?)

- Helena Cytwitz (1870-?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 27 października 1928 roku (sobota) w

 

Pochowany: na Cmentarzu w Brudzewie

 

? dziecko Józefa i Benigny, bliźniak z Zuzanną.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:

 

Od 1871 roku uczył się w Męskim Gimnazjum Klasycznym w Kaliszu. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił w 1881 roku na Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył z odznaczeniem, poczym osiadł na stałe w Kaliszu jako adwokat przysięgły - cywilista przy miejscowym Sądzie Okręgowym.

 

Członek komitetu organizacyjnego "Wystawy archeologicznej i zabytków sztuki" otwarte w 1900 roku w salach recepcyjnych kaliskiego ratusza.

 

Był jednym z założycieli znanego w Warszawie Domu Handlowego Braci Jabłkowskich.

 

w 1905 roku  należał do założycieli miejscowego Koła Narodowej Demokracji, był członkiem zarządu Koła Związku Ludowo-Narodowego w Kaliszu.

 

Długoletni prezes Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Kaliszu (1906-1908, 1917-1928), sekretarz Kaliskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

 

Czynny członek Komitetu Obywatelskiego opieki nad miastem Kaliszem w roku 1914, członek Rady Opiekuńczej powiatu kaliskiego (1917) i Komisji Komasacyjnej dla m. Kalisza (1918), członek Towarzystwa Dobroczynności, członek jego zarządu.

 

Przez szereg lat był członkiem zarządu Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza.

W Towarzystwie Kredytowym m. Kalisza był sekretarzem i kasjerem (1908-1910), pełnił funkcje naczelnika biura (1911-1918), był członkiem komitetu kredytowego Kaliskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Radny Rady Miasta w Kaliszu.

 

W testamencie zapisał 2.000 zł Muzeum Ziemi Kaliskiej, ze środków tych utworzono w 1929 roku fundusz wieczysty imienia Telesfora Kożuchowskiego.