Urodził się: 1 grudnia 1906 roku (sobota) w Warszawie

                         (chrzczony par. i gm. Brudzew, pow. kolski))

Rodzice:

- Ignacy Kożuchowski (1868-1930)

- Maria Szmidt (1870-?)

 

Rodzeństwo: brak

 

Żona:

- Zofia Maria Baczyńska (1916-2006)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (2)

- Elżbieta Maria (1937)

- Barbara (1939)

 

Zmarł: 1 sierpnia 1944 roku (wtorek) na Pradze warszawskiej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ignacego i Marii.

 

Ostatni właściciel Brudzynia.

 

Członek Związku Filistrów "ARKONIA".

 

W powstaniu warszawskim ps. "Dzik", podporucznik, d-ca plutonów 1-2.

Powstanie na Targówku rozpoczęło się w ramach  akcji "Burza"  654 Zgrupowanie pod dowództwem por. Zygmunta Lewandowskiego ps. "Kat', wchodzące w skład 2 Regionu VI Obwodu Praga, otrzymało rozkaz opanowania folwarku "Agril".

Na terenie folwarku znajdowała się niemiecka bateria przeciwlotnicza, której załoga liczyła ok. 90 żołnierzy wyposażonych w 6-8 dział kal. 88 mm, 2 działa kal. 75 mm oraz liczne karabiny maszynowe.

Dodatkowym celem ataku miał być budynek zarządu Cmentarza Bródnowskiego.

Siły Zgrupowania składały się z 3 plutonów: 655, 656 i 657, których uzbrojenie było bardzo słabe.

1 sierpnia 1944r punktualnie o 17.00 . oddziały powstańcze zaatakowały wyznaczone obiekty. Pluton 655 ppor. Witolda Wilskiego ps. "Stawisz" uderzał bez powodzenia na budynek zarządu cmentarza, pluton 656 skierował natarcie na folwark.

Grupa szturmowa ppor. Józefa Kożuchowskiego ps. "Dzik" mimo wyraźnej przewagi wroga, z determinacją nacierała na folwark "Agril" od strony ul. Trockiej. Grupa została niemal całkowiecie rozbita, poległ dowódca i większość żołnierzy.

Na odsiecz baterii przeciwlotniczej z terenu zarządu cmentarza ruszyły pojazdy pancerne, dokonując dzieła zniszczenia wśród atakujących powstańców, którzy dodatkowo dostali się  pod ostrzał szybkostrzelnych działek piechody. Pluton 657 ppor. Jana Pawlaka ps. "Daniel", odznaczonego za kampanię 1939r. srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, uderzał od strony Targówka na umocniony posterunek kolejowy "Michałów",lecz tak jak pozostałe został odparty.

 

Pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari.