Urodził się: 29 sierpnia 1851 roku (piątek) w Kolnicy

                         (par. i gm. Brudzew, pow. kolski)

Rodzice:

- Józef Bonawentura Kożuchowski (1794-1856)

- Pelagia Klotylda Kurnatowska (1815-1903)

 

Rodzeństwo: (4)

- Ludomir (1840-1910)

- Agnieszka (1841-?)

- Bolesław (1844-1885)

- Karolina (1847-?)

 

Żona:

- Bronisława Julia Czyżewska (1857-1929)

 

Ślub: 11 lipca 1876 roku (wtorek) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (4)

- Bronisław (1877-1953)

- Tadeusz (1878-1956)

- Czesław (?) (zmarł we wczesnym dzieciństwie)

- Roman (?) (zmarł we wczesnym dzieciństwie)

 

Zmarł: 2 lipca 1909 roku (piątek) w Łodzi

 

Pochowany: na Cmentarzu Św. Józefa w Łodzi   kw.1, rz. II, p.

                           - grobowiec rodzinny

 

Piąte dziecko Józefa i Pelagii.

 

Właściciel dóbr Siewieruszki Małe (gm. Kawęczyn, pow. turecki)

Dobrej (miasto gminne , pow. turecki)

 

Urzędnik kolejowy w Łodzi.