Urodził się: 17 sierpnia 1835 roku (poniedziałek) w Przedzeniu

                         (par. i gm. Kościelec, pow. kaliski)

Rodzice:

- Alexy Józef Kożuchowski (1786-1850)

- Izabella Wiktoria Teodora Nepomucena Żychlińska (1797-1874)

 

Rodzeństwo: ()

- (?)

- (?)

- Telesfor (1824-1858)

- Józef Piotr Alexy (1825-1896)

 

Zmarł: 17 sierpnia 1835 roku (poniedziałek) w Przedzeniu

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Alexego i Izabelli.

 

Dziecię żyło 14 godzin.