Urodził się: 9 maja 1853 roku (poniedziałek) w Izbicy

                          (par. i gm. Izbica, pow. kolski)

Rodzice:

- Gasper Jan Karpowicz (1802-1879)

- Katarzyna Trzebińska (1815-1877)

 

Rodzeństwo: ()

- Leon Kwiryn (?)

- Marya Henryetta Bonawentura (1841-?)

- Eugeniusz (1843-?)

- Macieja Maria Walentyna (1856-1856)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Kacpra i Katarzyny.