Urodził się: w Morbio Inferiore w Szwajcarii

 

Rodzice:

- Catenaci (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Zuzanna (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- George "Jerzy" (?-1691)

- Andrew "Andrzej" (?)

 

Zmarł: po 1726 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

Włoch pochodzący z Morbio Inferiore w Szwajcarii z okolic jeziora Como.

 

Od 1698 roku pracował przy budowie kościoła jezuitów w Poznaniu, wezwany z Leszna Wielkopolskiego, gdzie posiadał obywatelstwo i należał do cechu. Fasada i nawa główna tego kościoła powstała w latach 1698, 1699 i 1701.

 

Po ukończeniu robót przy kościele w 1701 roku powierzono mu budowę kolegium (położenie kamienia węgielnego 5 sierpnia 1701 roku).

 

Budował klasztor cysterski w Owińskach pod Poznaniem, spalony w 1720 roku.

 

W latach 1708-1709 miał współpracować z Pompeo Ferrarim przy budowie ratusza w Lesznie.

 

16 marca 1722 roku przyjęty w poczet obywateli Poznania.

 

W latach 1691-1696-1698, 1709-1711, 1719-1726, pracował przy budowie kościoła Filipinów w Gostyniu, która w swej większej części jest jego dziełem, podobnie jak nawa głównego kościoła farnego w Lesznie (1685-1696).

 

 

 


Źródła:

 

- Stanisław Łoza - Architekci i Budowniczowie w Polsce; Warszawa 1954,