Urodził się: 1 grudnia 1894 roku (sobota) w Wilnie

                         (chrzczony par. pw. Św. Ducha)

Rodzice:

- Bolesław Marcin Kadenacy (1845-1918)

- Zofia Felicja Piłsudska (1865-1935)

 

Rodzeństwo: (7)

- Maria (1885-1888)

- Jan (1887-1962)

- Marianna (1890-1954)

- Zofia (1891-1967)

- Czesław (1896-1943)

- Helena Janina (1898-1978)

- Kazimierz (1901-1992)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?) 1967 roku w (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Bolesława i Zofii.