Urodził się: 4 stycznia 1936 roku (sobota) w

 

Rodzice:

- Kadenaci (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 21 grudnia 1989 roku (czwartek) w Gliwicach

 

Pochowany: na Cmentarzu w Gliwicach ul. Kozielska

                           Sek. F9, rz. A, gr. 23

 

? dziecko ? i ?.