Urodził się: 20 sierpnia 1845 roku (środa) w Wilnie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Augustyn Kadenacy (?)

- Karolina Hrzanowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Augustyna i Karoliny.