Urodził się: 1874 roku w Kunowie

                         (par. i gm. Kunów, pow. opatowski)

Rodzice:

- Wincenty Franciszek Jokiel (?)

- Ludwika Waleria Nalepińska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Bronisława Antonina (1876-?)

- Stanisław Feliks Wal (1879-?)

 

Żona:

- Jadwiga Gryżewska (15.07.1883-10.08.1975)

 

Ślub: 14 października 1905 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jakuba

            w Leżnicy Wielkiej   (gm. Tkaczew. pow. łęczycki)

Dzieci: (?)

- Jan Innacenty (1906-1996)

- Franciszek Władysław (1908-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wincentego i Walerii.

 

Doktor Medycyny.