Urodził się: 8 kwietnia 1814 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Franciszek Jedickie (1784-?)

- Elżbieta Krystyna Kryspin (1788-?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Elżbiety.