Urodził się: ok. 1872 roku w Wołpie

                         (gm. Wołpa, pow.wołkowyjski. ob. grodzieński)

Rodzice:

- Józef Januszkiewicz (?)

- Konstancja Czernicka (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (3)

1. Katarzyna Marya Boretti (1864-1912)

 

Ślub: 5 lutego 1898 roku (sobota) w Kościele pw. Przemienienia

            Pańskiego w Warszawie

Dzieci: (5)

- Edmund (1898-?)

- Izabela (1900-?)

- Maria (1902-197?)

- Amelia (1903-197?)

- Halina Jadwiga (1909-1989)

 

2. Paulina Wydra (1889-?)

 

Ślub: 18 listopada 1922 roku (sobota) w Kościele pw. Wszystkich

             Świętych w Warszawie

Dzieci: ()

 

3. Romana Mieszkowska (1889-?) [1]

 

Ślub: 18 listopada 1931 roku (sobota) w Kościele pw. Wszystkich

             Świętych w Warszawie

Dzieci: ()

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Józefa i Konstancji.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1898, 5 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1898, strona 89/92, numer aktu 19

 

Działo się w Warszawie w Kościele Przemienienia Pańskiego, Stycznia dwudziestego czwartego / Lutego piątego dnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie siódmej wieczorem - Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Teofila Boretti właściciela fotograficznego zakładu zamieszkałego w Warszawie i Józefa Januszkiewicza obywatela zamieszkałego w mieście Wołkowyszki Grodzieńskiej Guberni pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między: Mieczysławem Januszkiewiczem kawalerem, fotografem, w Warszawie pod numerem tysiąć dwieście pięćdziesiątm siódmym zamieszkałym przy ulicy Nowy Świat, urodzonym w miasteczku Wołpa Grodzieńskiej Guberni, synem Józefa i Konstancji z Czernickich małżonków Januszkiewicz dwadzieścia sześć lat mający, i Katarzyną Maryą Boretti panną, przy rodzicach zostającą, w Warszawie pod numerem pięćset pięćdziesiątym zamieszkałą przy ulicy Długiej, urodzoną w Warszawie córką Teofila i Jzabelli z Hauszyldów małżonków Boretti, lat trzydzieści dwa mającą. — Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Warszawie w parafii tutejszej i Św. Krzyża w dniach dwudziestym ósmym Grudnia zeszłego roku / dziewiątym Stycznia bieżącego roku, czwartym / szesnastym i jedenastym / dwudziestym trzecim Stycznia bieżącego roku. Nowozaslubieni oświadczyli, że zawarli przedślubną umowę przed Notariuszem Józefem Żabińskim w Kancelaryi Hipotecznej Sądu Pokoju w Warszawie dnia dwudziestego czwartego Stycznia / czwartego Lutego tysiąć osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego przeprowadził Ksiądz Józef Podbielski Wikariusz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu z Nami, Nowozaślubionymi i świadkami podpisany —

                                                                 (-) Ks. nieczytelnie

 

(-) Mieczysław Januszkiewicz  (-) Katarzyna Marja Boretti

(-) Teofil Boretti     (-) Józef Januszkiewicz

 

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 530/1892 Parafia pw. Wszystkich Świętych w Warszawie,

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,