Urodził się: 17 września 1865 roku (niedziela) w

                         Puszczy Korabiewickiej

                         (par. Mszczonow, gm. Korabiewice, pow. skierniewicki)

Rodzice:

- Władysław Bartłomiej Janikowski (1822-?)

- Izabella de Verny (1828-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Leopold Lucyan (1857-1918)

- Wiktor (1859-1859)

- Felix (1860-1860)

- Gustaw (1861-?)

- Leokadia (1861-?)

 

Zmarł: 17 września 1865 roku (niedziela) w Puszczy Korabiewickiej

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Szoste dziecko Władysława i Izabellii.