Urodził się: 17 marca 1857 roku (wtorek) w Dąbrówce

                         (par. Tarchomin, gm. Jabłonna, pow. warszawski)

Rodzice:

- Jan Nepomucen Janikowski (1817-1882)

- Franciszka Aleksandra Wołkiewicz (1827-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Władysław Andrzej Bonifacy (1853-1882)

- Leopold Ludwik (1855-1942)

- Maria Bronisława (1867-?)

 

Żona:

- Antonina Joanna Obrębska (1858-?)

 

Ślub: 1 sierpnia 1885 roku (sobota) w Kościele pw. Wszystkich

             Świętych w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Jana i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny     wtóropis ASC

 

 

Rok 1857, 12 października (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jakuba Apostoła w Tarchominie

Księga Chrztów, Tom z roku 1857, strona 28, numer aktu 55

 

Koszary Drogowe. Działo się w wsi Tarchominie dnia dwunastego października Tysiąc Ośmset piędziesiąt Siódmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Jan Janikowski Urzędnik trzynastego Okręgu Komunikacyi Lądowej i Wodnej oraz Registrator Kollegialny w Koszarach drogowych na gruncie Dąbrówka zamieszkały lat czterdzieści liczący w obecności Świadków Andrzeja Janikowskiego doktora medycyny chirurgij w Mieście Warszawie zamieszkałego lat pięćdziesiąt siedem liczącego i Antoniego Omyleńskiego obywatela ziemskiego w Kolonii Choszczewie zamieszkałego lat trzydzieści dziewięć liczącego i okazał nam dziecię płci Męskiej urodzone w Koszarach drogowych dnia siedemnastego Marca roku bieżącego o godzinie pierwszej po południu z jego małżonki Franciszki z Wołkiewiczów lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały Jmiona Józef Alexander Franciszek, a Rodzicami jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany J Andrzej Janikowski i Franciszka Janikowska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany został, meldunek spóźniony z woli rodziców podpisaliśmy. Xiądz Romuald Gardecki Komendarz Parafii Tarchomin Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego.

 

  (-) Jan Janikowski          (-) Andrzej Janikowski        (-) A.Omyleński

 

na marginesie napisano: (w miejsce znaku) -J wpisać Aleksnder Mianowski

podpisał (-) X. Gardecki

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,